Skład RADY RODZICÓW (rok szkolny 2019/2020):

Pan Sławomir Niemiec - przewodniczący

Pan Karol Zapała - zastępca

Pani Elżbieta Drozd - skarbnik

 

 

Konto RR: 58 2490 0005 0000 4600 6486 0566