Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący Samorządu: Zofia Niemiec - kl. 7a
Zastępca Przewodniczącego: Marta Popławska - kl. 7a
Skarbnik: Jakub Niemiec - kl. 5
Opiekun Samorządu: mgr Arletta Turek