Skład RADY RODZICÓW (rok szkolny 2019/2020):

Pan Sławomir Niemiec - przewodniczący

Pan Karol Zapała - zastępca

Pani Elżbieta Drozd - skarbnik

 

 

Konto RR: 41 1320 0019 1651 1831 2000 0001