Rozpoczęcie o godz. 17:00

Lp.

Data

Temat

1.

10.09.2019 r

Organizacja nowego roku szkolnego

2.

16.10.2019 r.

Dzień otwarty – konsultacje

3.

27.11.2019 r.

Omówienie postępów w nauce

4.

12.02.2020 r

Wyniki klasyfikacji śródrocznej

5.

27.05.2020 r

Omówienie postępów w nauce.

6.

10.06.2020 r

Podsumowanie roku, przekazanie informacji o ocenach przewidywanych.