Wznawiamy nabór do klasy VII

 

 OFERTA EDUKACYJNA

jednozmianowa szkoła publiczna,

w każdej klasie maksymalnie 24 uczniów,

zwiększona liczba godzin języka angielskiego, podział na grupy,

zwiększony wymiar godzin drugiego języka obcego od klasy 7 (język hiszpański lub język niemiecki),

liczne koła przedmiotowe,

PROGRAM WYCHOWAWCZO - FORMACYJNY dla uczniów i rodziców.

POBIERZ:

Regulamin rekrutacji do klasy II, IV, V, VI i VII
 Kwestionariusz
Podanie

Terminy rekrutacji
Oświadczenie woli