OFERTA SZKOŁY

jednozmianowa szkoła publiczna,

w każdej klasie maksymalnie 24 uczniów,

zwiększona liczba godzin języka angielskiego od klasy IV,

podział na grupy języka angielskiego od klasy I,

zwiększony wymiar godzin drugiego języka obcego od klasy VII (język hiszpański lub język niemiecki),

zajęcia z kaligrafii i na basenie,

liczne koła przedmiotowe,

PROGRAM WYCHOWAWCZO - FORMACYJNY dla uczniów i rodziców,

możliwość zjedzenia obiadu (catering),

świetlica czynna od 7.00 do 8.00 oraz po lekcjach do 17.00.

 

 

 

 POBIERZ:

Regulamin rekrutacji do klasy I
Terminy rekrutacji
 Kwestionariusz
 Podanie
Oświadczenie woli