Ołówek dla Tanzanii

 

Projekt „Ołówek dla Tanzanii” jest projektem realizowanym przez Katolicką Szkołę Podstawową Ruchu Światło – Życie im. ks. F. Blachnickiego w Krakowie w ramach małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Jest to forma konkursu, której celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie.

Koordynator: mgr Kamila Jakóbczak
Opiekun: mgr Iwona Sowa
Wolontariusze: uczniowie z klasy 7a i 7b

 

Idea projektu


Nauczyciele naszej Szkoły są w stałym kontakcie z Parafią św. Jana Pawła II w Sunya w Tanzanii, gdzie przebywa na misjach ks. Krzysztof Kasprzak. Po rozmowach z ks. Krzysztofem dowiedzieliśmy się, że na terenie parafii (2km od Sunyi w miejscowości Ibutu) znajduje się placówka na wzór naszego przedszkola. Dzieci, które tam uczęszczają zdobywają fundamentalna wiedzę, niezbędną do dalszego etapu edukacji w szkole publicznej. Edukacja w Tanzanii jest niejako przepustką do lepszego życia. Dzieci pilnie i z mozołem uczą się, aby później dostać się do dobrej szkoły, zdobyć zawód i godnie żyć. Już kilkuletnie dzieci potrafią czytać, pisać oraz wykonywać podstawowe działania matematyczne. Są ze swoich umiejętności bardzo dumne. Przekładają swoje obowiązki przedszkolne ponad zabawę i beztroskie dzieciństwo, aby móc zdobywać jak najwięcej informacji o świecie. Z racji specyficznych warunków i ogólnie panującej w tamtym rejonie świata biedy, dzieci nie mają najpotrzebniejszych materiałów piśmienniczych, które są niezbędne do nabycia podstawowych umiejętności. Aby umożliwić dzieciom start w edukację zdecydowaliśmy się jako szkoła pomóc im w sposób materialny. Uczniowie w Polsce mają do dyspozycji tysiące propozycji kolorowych wyprawek. Dzieci w Tanzanii niestety nie mają nie tylko wyboru, ale przede wszystkim pieniędzy na najprostsze narzędzia jak ołówek, gumka do mazania czy zeszyt. Dla nas jest to niewyobrażalne, że w XXI wieku wciąż zachodzą takie różnice kulturowe i majątkowe. Dlatego chcemy zebrać i wysłać najpotrzebniejsze elementy wyprawki szkolnej oraz pieniądze na jej uzupełnienie na miejscu. Niektóre pomoce naukowe z różnych względów nie mogą zostać zakupione w Polsce, dlatego zostaną przekazane na ten cel pieniądze. Część funduszy zostanie także przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wysyłką zakupionych materiałów. Pomoc materialna jest niezwykle istotna, jednak dodatkowo chcieliśmy włączyć w to dzieło także pomoc duchową i wsparcie modlitewne dla Księdza Krzysztofa oraz jego parafian w postaci Mszy Świętych w ich intencji oraz modlitwy Anioł Pański na terenie naszej Szkoły.

 

Nie tylko dzieci z Afryki są dla nas istotne w kwestii wyrównywaniu szans do lepszej edukacji. W Parafii św. Brata Alberta w Krakowie, na której terenie mieści się nasza Szkoła, znajdują się dzieci,którym także potrzebna jest pomoc materialna. Nie będzie ona miała takiego wyrazu jak dla dzieci w Tanzanii, ale da poczucie spokoju, pewności siebie oraz radości dla obdarowanych. Tu pomoc będzie dobierana indywidualnie do potrzeb - w zależności od braków w uczniowskiej wyprawce.

 

Cele projektu

Głównym celem naszego projektu jest zaopatrzenie w przybory szkolne przedszkola w Ibutu w Tanzanii oraz najbardziej potrzebujących dzieci ze środowiska lokalnego (parafia św. Brata Alberta w Krakowie).


 

Jak chcemy osiągnąć nasz cel?

 

Nasz cel chcemy osiągnąć w następujących formach:
a) zbiórki przyborów szkolnych

  • biuro Grup Apostolskich Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej oraz Diakonia Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Krakowskiej 18.11 – 18.12. 2019 roku,

  • Katolicka Szkoła Podstawowa Ruchu Światło – Życie im. ks. F. Blachnickiego w Krakowie 2.12 – 20.12.2019 roku,

b) zbiórka pieniędzy na pokrycie kosztów wysyłki materiałów oraz dokupienie dodatkowych pomocy dydaktycznych na miejscu w Tanzanii

  • Szkolny Kiermasz Bożonarodzeniowy – 16-17.12.2019 roku,

  • Szkolne Kolędowanie - 21.01.2020 roku,
  • Ekologiczny Kiermasz Roślin – 12.02.2020 roku (o Kiermaszu więcej można przeczytać TU)

 

 

Cały projekt będzie trwał od listopada 2019 roku do kwietnia 2020 roku.

Zapraszamy do śledzenia nas na Facebooku!