KALENDARIUM

1 września 2020 r. (środa) – rozpoczęcie roku szkolnego

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

23 - 31 grudnia 2021 r. – przerwa Bożonarodzeniowa

17 – 30 stycznia 2022 r. – ferie zimowe

25 lutego 2022 r.  – Dzień Patrona Szkoły

14 – 19 kwietnia 2022 r.– przerwa Wielkanocna

24 (wtorek), 25 (środa), 26 (czwartek) maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty 

1 lipca (piątek) 2022 r. – termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 

do 7 lipca – termin przekazania szkołom wyników egzaminu ósmoklasisty

8 lipca (piątek) 2022 r. – przekazanie uczniom wyników egzaminu ósmoklasisty

24 czerwca 2022 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca – 31 sierpnia (środa) 2022 r. – ferie letnie

 


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

12 listopada 2021 r. - piątek po Święcie Niepodległości

7 stycznia 2022 r. - piątek po święcie Trzech Króli

2 maja 2022 r. – poniedziałek przed świętem Konstytucji 3-maja

24, 25, 26 maja – dni egzaminu ósmoklasisty

17 czerwca 2022 r. - piątek po Bożym Ciele


TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI

GODZINY ROZPOCZĘCIA BĘDĄ PODAWANE TYDZIEŃ WCZEŚNIEJ
PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS


1. 15.09.2021 r. - Organizacja nowego roku szkolnego
2. 27.10.2021 r. - Konsultacje
3. 1.12.2021 r. - Omówienie postępów w nauce
4. 9.02.2022 r. - Wyniki klasyfikacji śródrocznej
5. 18.05.2022 r. - Omówienie postępów w nauce
6. 8.06.2022 r. - Podsumowanie roku, przekazanie informacji