Zapraszamy do zapoznania się ze wskazaniami na Święte Triduum Paschalne 2020 roku 

metropolity krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. 

WSKAZANIA NA ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 2020 ROKU