15 listopada zmarł ks. Grzegorz Cekiera, kapłan, który podczas naszych szkolnych mszy świętych w parafii św. Jana Chrzciela wygłaszał kazania, które kierował szczególnie do młodzieży gimnazjalnej. Otoczmy zmarłego ks. Prałata naszą modlitwą.