Pierwszy dzień Nowego Roku Szkolnego rozpoczęliśmy od uczestnictwa we mszy świętej w dobrze nam już znanej kaplicy przy parafii Brata Alberta w Krakowie. Ksiądz Dyrektor podczas kazania zaznaczył, abyśmy w tym roku szkolnym rozwinęli nasze skrzydła (pasje, zainteresowania, umiejętności) i wznieśli się w górę. Ksiądz podkreślił także, że ewangelia z dnia wskazuje nam na to, że ten rok szkolny będzie dla nas wszystkich czasem ŁASKI.
 
Po mszy świętej udaliśmy się na aulę, gdzie przywitał nas nowy Samorząd Szkolny, następnie odbyło się przemówienie Księdza Dyrektora, naszej nowej Pani Wicedyrektor oraz przedstawienie wychowawców i nauczycieli klas. Następnie wszyscy udaliśmy się do szkoły na spotkania w klasach.
 
To jest szczególny rok szkolny, gdyż w naszej szkolnej społeczności przywitaliśmy nowych uczniów, a także nowe klasy: pierwszą i siódmą.
 
Życzymy wszystkim wielu sukcesów i radości na ten nowy Rok Szkolny 2019/2020.