Pierwszoklasiści przystąpili do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: "Piękna Nasza Polska Cała", którego celem jest rozbudzanie w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu poprzez ukazanie piękna Polski i swojego regionu. Od marca do czerwca uczniowie będą poznawać lepiej swoją swoją "dużą" i  "małą" ojczyznę.