W sobotę 23 marca nauczyciele spotkali się na Wielkopostnym Dniu Skupienia w DOMU, czyli miejscu, gdzie mieszkają Siostry Nazaretanki. Wspólnie przeżyliśmy Eucharystię oraz krąg biblijny, rozważając przypowieść o Synu Marnotrawnym i Miłosiernym Ojcu. Mieliśmy dziś wyjątkowego gościa s. Czesławę Margaritę Sondej OSU, która wygłosiła konferencję o Sakramencie Pokuty i Pojednania, a swoim ciepłem, radością i skromnością, pokazała nam jak relacja z Miłosiernym Bogiem Ojcem wpływa na usposobienie człowieka. Siostra podzieliła się z nami swoimi wspomnieniami, kiedy to w Lublinie jako słuchaczka chodziła na wykłady ks. Franciszka Blachnickiego. Dzisiejszego dnia zobaczyliśmy jak ważne są relacje w rodzinie, o nie chcemy dbać i je dziś oddawaliśmy Bogu.