"Aby poznać źródła tego, co dzieje się we współczesnym świecie, musimy sięgnąć do historii.’’

                                                                                                                Kajetan Rajski

7 marca w naszej szkole odbyło się spotkanie z panem Kajetanem Rajskim - pisarzem i publicystą katolickim, redaktorem naczelnym Kwartalnika ,, Wykleci’’. Kajetan Rajski jest autorem wielu książek m.in. dwutomowej publikacji ,, Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych’’.  Odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za zasługi w działalności na rzecz historii Polski. 

Spotkanie zorganizowane zostało z okazji obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia ,,Żołnierzy Wyklętych’’.  Wykład adresowany był do uczniów klas III gimnazjum. Było to spotkanie ciekawe i merytoryczne. Wykład poparty prezentacja multimedialną składał się z dwóch części. Podczas pierwszej pan Kajetan Rajski opowiedział o  trudnej rzeczywistości czasów wojennych i powojennych Polski. Podczas drugiej części wykładu uczniowie dowiedzieli się jak funkcjonował antykomunistyczne podziemie. Mówiąc o polskich bohaterach posłużył się przykładem Danuty Sidzikówny, ps. ,,Inka’’, Witolda Pileckiego, Józefa Franczyka, ps. ,,Lalek’’. To tylko jedni spośród wielu polskich bohaterów. Były opisy tortur fizycznych i psychicznych stosowanych przez Urząd Bezpieczeństwa wobec ,,Żołnierzy Wyklętych’’ i ich rodzin. Kończąc wykład prelegent podkreślił, że jego działalność pisarska ma na celu przywrócenie należytej pamięci bohaterom powojennej Polski, by nie byli zapomniani jak chciała tego wczesna władza.

Młodzież wysłuchała wykładu w skupieniu i z dużym zainteresowaniem. Na zakończenie  brawami podziękowali za bardzo ciekawą lekcje. Nasze spotkanie  podsumował i zakończył Ksiądz Dyrektor dziękując panu Kajetanowi Rajskiemu  za przybycie oraz profesjonalny i bardzo ciekawy wkład.  Było to nasze pierwsze spotkanie w murach naszej szkoły, ale na pewno nie ostatnie.