W piątek rano wszyscy uczniowie naszej szkoły zgromadziliśmy się w sali gimnastycznej, by wziąć udział w nietypowej lekcji historii. Przybyła do nas chorągiew husarska pod dowództwem doświadczonego w boju zacnego rotmistrza. Spotkanie rozpoczęliśmy od modlitwy jak to onegdaj na polach bitew bywało.
Pierwszą częścią spotkania był wykład. Barwna opowieść Pana Pawła, poparta prezentacją multimedialna, prezentacja strojów, uzbrojenia i sztuk walki pozwoliła dotknąć mam dawnych czasów. Husaria to najpiękniejsza na świecie i prawie niezwyciężona jazda ciężka, która przez dwa stulecia gromiła w bitwach wielokrotnie liczniejszego wroga. Obecna na polach bitew od początku XVI wieku do połowy XVIII wieku była dumą Rzeczypospolitej. Charakterystycznym elementem wyposażenia tej formacji były pióra. Nie były to wyłącznie pióra orle, częściej sokole, jastrzębie, czasem krucze, a nawet gęsie. Początkowo noszono je na czapkach, szyszakach, drzewcach kopii, tarczach, przy nogach końskich, a także na sławnych skrzydłach.
Podczas drugiej części spotkania, mogliśmy dotknąć historii w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie tylko mogliśmy obejrzeć czy dotknąć, ale i przymierzyć strój husarza. Ta cześć cieszyła się największym zainteresowaniem, wzbudziła dużo emocji i radości. Spotkanie, w którym brali czynny udział uczniowie, przybliżyło historię XVI i XVII wieku. Dla wielu z nas obecnych na spotkaniu nie są już obce takie pojęcia jak: szyszak, kopia, nadziak, kirys, karwasze… i wiele innychTo niezwykłe spotkanie zorganizowane dzięki współpracy z Pocztem Krakowskiej Chorągwi Husarskiej poruszało wątki patriotyczne, pozwoliło kształtować poczucie świadomości narodowej i uczyło szacunku dla własnego państwa i jego historii. Atmosfera spotkania sprawiła, że uczniowie świetnie się bawiąc uczyli historii. 
Szczególne podziękowania kierujemy dla Taty naszej uczennicy Marysi z klasy V, która również brała czynny udział w tym spotkaniu.