Czytelnicy w naszej bibliotece włączyli się w świętowanie Dnia Języka Ojczystego, który obchodzony jest 21 lutego. Zrobili plakat „Używaj poprawnej polszczyzny”, na którym zapisywali poprawne formy np. na pewno, poszedłem, wyszedłem, stąd, stamtąd, włączać, wziąć. Zmagali się na czas z łamańcami językowymi w rodzaju:

 

Szedł Sasza suchą szosą, bo gdy susza szosa sucha.

Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.

Stół z powyłamywanymi nogami.

Czy się czasem Czesi cieszą, gdy się Czesio czesze?

Cecylia czyta cytaty z Tacyta.

Jola lojalna, lojalna Jola..

Cesarz często czesał cesarzową.

A cóż, że cesarz ze Szwecji?

Nie wiem, czy cietrzewie w dżdżysty dzień siadają na drzewach.

Podczas suszy szosa sucha.

 Ewie z kl.4 udało się przeczytać zdania w 30 sekund.

 Uczniowie wysłuchali również słuchowiska edukacyjnego „Opowiastki językowe” w którym obok trójki głównych bohaterów ważną rolę odgrywa język polski i rozważania na temat najczęstszych błędów językowych. Bibliotekarz zapoznał czytelników z Kampanią Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Ojczysty – dodaj do ulubionych, której celem jest kształtowanie świadomości językowej Polaków i propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny.