Alfik Matematyczny to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny. Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne. W konkursie zostali wyróżnieni uczniowie naszej szkoły. W dniu dzisiejszym zostały wręczone nagrodyGratulujemy Karolinie, Przemkowi, Pawłowi, Wiktorii, Agacie, Reginie oraz Ewie.