20 grudnia nauczyciele i pracownicy szkoły zasiedli do wspólnego stołu, aby świętować zbliżające się Boże Narodzenie. To już nasza szkolna tradycja, że wspólnie przygotowujemy potrawy, p. Zosia i p. Eunika dbają o pięknie zastawiony stół i świąteczne ozdoby, dzielimy się opłatkiem, składając życzenia i błogosławiąc sobie nawzajem oraz śpiewając kolędy i pastorałki. Spotkanie bożonarodzeniowe to zawsze moment, w którym czujemy jak silną i szczerą więź budujemy między sobą.