Dziś z upominkami, cukierkami, ciepłym słowem i prośbą, aby obdarować dziś innych nie tylko materialnymi prezentami, przybył do nas św. Mikołaj biskup
- patron cukierników, dzieci, piekarzy, pielgrzymów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów, żeglarzy...

św. Mikołaju - módl się za nami!